Za rujanski razredbeni rok je preostalo 25 slobodnih mjesta.

Zainteresirani se mogu prijaviti na adresi www.postani-student.hr do uključivo 19. rujna 2017. godine do 15:59 sati.

Konačna rang-lista za upis na studijske programe bit će objavljena 19. rujna 2017. godine nakon 16.00 sati na poveznici www.postani-student.hr.

Pristupnici koji kroz NISpVU (www.postani-student.hr) ostvare pravo upisa na dislocirani sveučilišni preddiplomski Studij energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibeniku trebaju dana 22. rujna 2017. godine od 11.00 do 12.00 sati u Zgradi iNavisa (Velimira Škorpika 6, 22000 Šibenik) osobno dovršiti upis.

VAŽNO!!! Pristupnici prilikom upisa trebaju znati UPISNI BROJ koji im je dodijeljen kroz NISpVU.

Više informacija o upisu pročitajte u nastavku obavijesti.

Pristupnici koji iz objektivnih razloga ne mogu osobno dovršiti upis trebaju kod javnog bilježnika opunomoćiti osobu koja će potvrditi upis umjesto njih. U tom slučaju, punomoć je potrebno priložiti ostaloj upisnoj dokumentaciji.

U svrhu dovršenja upisa potrebno je predati sljedeće:

  • rodni list* (neovjerena preslika uz obvezu davanja originala na uvid) – svi pristupnici;
  • domovnicu* (neovjerena preslika uz obvezu davanja originala na uvid) – državljani RH;
  • presliku važeće putovnice ili presliku važeće osobne iskaznice ili potvrdu o državljanstvu (neovjerena preslika uz obvezu davanja originala na uvid) – državljani zemalja članica Europske unije;
  • potvrdu o položenoj maturi i položenim ispitima državne mature (izvornik ili ovjerena preslika kod javnog bilježnika) - svi pristupnici;
  • potvrdu o prebivalištu ili presliku važeće osobne iskaznice – svi pristupnici;
  • dvije fotografije formata 3,5 x 3 cm (primaju se fotografije do formata 4 x 6 cm) – svi pristupnici;
  • potvrdu o uplati troška upisa – svi pristupnici;

Cijena ukupnog troška upisa iznosi 500,00 kuna. Podatci potrebni za uplatu nalaze se u nastavku.

Iznos: 500,00 HRK

Primatelj: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Unska 3, Zagreb

Kunski IBAN broj: HR7623600001101218080

Model: 00

Poziv na broj: 22-OIB

Opis plaćanja: trošak upisa na studij

Ostalu dokumentaciju potrebnu za upis pristupnici će dobiti prilikom upisa.

* Dokumenti mogu biti stariji od šest mjeseci i preuzeti iz sustava e-Građani.

Pristupnici koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske trebaju priložiti rješenje Agencije za odgoj i obrazovanje (https://www.azvo.hr/hr/medunarodne-aktivnosti/ured-enic-naric/priznavanje-kvalifikacija). Ako u trenutku upisa na fakultet neće imati rješenje nego samo potvrdu Agencije o pokrenutom postupku priznavanja inozemne školske kvalifikacije moći će se upisati, ali će njihov upis biti uvjetan na rok izdavanja rješenja do kada u Studentsku službu Fakulteta elektrotehnike i računarstva (Unska 3, Zagreb) trebaju dostaviti dobiveno rješenje o priznavanju inozemne školske kvalifikacije. Uz potvrdu o pokrenutom postupku priznavanja inozemne školske kvalifikacije, kandidat treba priložiti i izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da se radi o uvjetnom upisu, sve dok redovni postupak priznavanja ne bude završen te da će u slučaju negativnog rješenja upis biti poništen. Tekst izjave za ovjeru kod javnog bilježnika pristupnici mogu zatražiti prilikom dolaska na upis od osoba koje će provoditi upis.

Pristupnici koji su već studirali na preddiplomskom studiju na nekom drugom visokom učilištu, a nisu završili upisani studij, plaćaju punu participaciju u troškovima studija koja iznosi 8.400,00 kuna za prvu godinu studija. Navedeni pristupnici prilikom upisa obavezno trebaju predati svjedodžbu i potvrdu o položenim ispitima državne mature te potvrdu izdanu od strane visokog učilišta na kojem su prethodno studirali s naznakom razine studija, propisanog trajanja studija, godine prvog upisa na studij te datumom ispisa sa studija.

Za sva dodatna pitanja pristupnici se mogu obratiti Studentskoj službi Fakulteta elektrotehnike i računarstva (01/6129-800, ana.filipovic@fer.hr i 01/6129-520, petra.lukina@fer.hr).

Autor: Petra Lukina
Popis obavijesti

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
STUDIJ ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I OBNOVLJIVIH IZVORA U ŠIBENIKUStudij izvode
Brošura studija


Repozitorij