Upis u prvu godinu studija Energetska...

Konačne liste za upis na studijske programe bit će objavljene 16. rujna 2021. godine nakon 16.00 sati na stranicama Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (www.postani-student.hr).

Pristupnici koji ostvare pravo upisa na sveučilišni preddiplomski studij Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori u Šibeniku trebaju dana 20. rujna 2021. godine od 10.00 do 11.00 sati u zgradi studija (Velimira Škorpika 6, 22000 Šibenik) osobno dovršiti upis. Dovršetak upisa će biti moguć i 21. rujna 2021. godine od 10.00 do 11.00 sati u Studentskoj službi Fakulteta elektrotehnike i računarstva (Unska 3, 10000 Zagreb). Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa trebaju odabrati jedan od ponuđenih termina, odnosno lokacija. Upis izvan navedenih termina neće biti moguć.

Više informacija o upisu pročitajte u nastavku obavijesti.

Zbog trenutačne situacije molimo pridržavajte se preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo  (HZJZ). U prostorijima i u neposrednoj blizini studija i fakulteta:

  • ne ulazite u pratnji roditelja ili drugih osoba;
  • ne zadržavajte se kada to nije nužno;
  • nosite zaštitnu masku;
  • držite što je moguće veći međusobni razmak;
  • imajte džepno dezinfekcijsko sredstvo.

Ako se ne osjećate dobro, ako imate povišenu temperaturu, ako imate simptome respiratornih bolesti ili vam se nedavno promijenio osjet njuha ili okusa – nemojte dolaziti u prostorije studija i javite nam se na adresu sibenik@unizg.hr ili putem telefona na broj 01/6129-905.

Pristupnici koji iz objektivnih razloga ne mogu osobno dovršiti upis trebaju kod javnog bilježnika opunomoćiti osobu koja će upis potvrditi umjesto njih. U tom slučaju, punomoć je potrebno priložiti ostaloj upisnoj dokumentaciji. Predložak punomoći za ovjeru kod javnog bilježnika pristupnici mogu preuzeti ovdje.

U svrhu dovršenja upisa potrebno je predati sljedeće:

  • potvrdu o prebivalištu (može biti preuzeta iz sustava eGrađani) ili presliku važeće osobne iskaznice – svi pristupnici;
  • potvrdu o uplati troška upisa (pristupnici će račun za trošak upisa dobiti u petak 17. rujna 2021. godine mailom) – svi pristupnici;
  • matični list, upisni list, zahtjev za izdavanje studentske iskaznice i izjavu o prihvaćanju uvjeta studiranja (pristupnici će obrasce dobiti u petak 17. rujna 2021. godine mailom) – svi pristupnici*;
  • rješenje o priznavanju inozemne školske kvalifikacije – samo pristupnici koji su završili srednju školu izvan RH**;
  • potvrdu o položenoj maturi i položenim ispitima državne mature (izvornik ili ovjerena preslika kod javnog bilježnika) – samo pristupnici koji nisu završili srednju školu u šk. god. 2020./2021.;

* Po primitku maila s upisnom dokumentacijom, odgovorom na zaprimljeni mail pristupnici se trebaju izjasniti o lokaciji upisa (Šibenik ili Zagreb).

**  Pristupnici koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske trebaju priložiti rješenje Agencije za odgoj i obrazovanje. Ako u trenutku upisa na studij nećete imati rješenje nego samo potvrdu Agencije o pokrenutom postupku priznavanja inozemne školske kvalifikacije moći ćete se upisati, ali će vaš upis biti uvjetan na rok izdavanja rješenja do kada u Studentsku službu Fakulteta elektrotehnike i računarstva (Unska 3, Zagreb) trebate dostaviti dobiveno rješenje o priznavanju inozemne školske kvalifikacije. Uz potvrdu o pokrenutom postupku priznavanja inozemne školske kvalifikacije, trebate priložiti i izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da se radi o uvjetnom upisu, sve dok redovni postupak priznavanja ne bude završen te da će u slučaju negativnog rješenja upis biti poništen. Tekst izjave za ovjeru kod javnog bilježnika pristupnici mogu preuzeti ovdje.

Pristupnici koji su već studirali na preddiplomskom studiju na nekom drugom visokom učilištu, a nisu završili upisani studij, plaćaju punu participaciju u troškovima studija koja iznosi 8.400,00 kuna za prvu godinu studija te prilikom upisa trebaju predati potvrdu izdanu od strane visokog učilišta na kojem su prethodno studirali s naznakom razine studija, propisanog trajanja studija, godine prvog upisa na studij te datumom ispisa sa studija.

Potvrde o upisu

Studenti će nakon provedenog upisa moći iz sustava eGrađani, koristeći AAI korisničke podatke, odmah ispisati potvrde potrebne za ostvarivanje studentskih prava. Ovo se ne odnosi na pristupnike koji su već ranije studirali na istoj razini studija, oni će potvrde o upisu moći preuzeti tek nakon što podmire školarinu i uplata bude evidentirana u sustavu. Školarinu je potrebno odmah uplatiti, a najkasnije do početka nastave. Račun za uplatu školarine moći ćete preuzeti na mrežnim stranicama studija unutar 24 sata od upisa na poveznici: https://sibenik.unizg.hr/intranet/skolarina. Uplata će biti vidljiva na spomenutoj poveznici 1 - 2 radna dana od izvršenja uplate. Potvrdu o uplati školarine nije potrebno predavati! 

 

 

 

Za sva dodatna pitanja pristupnici se mogu obratiti Studentskoj službi Fakulteta elektrotehnike i računarstva (01/6129-905, sibenik@unizg.hr).

Autor: Tomislav Matleković
Popis obavijesti

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
STUDIJ ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I OBNOVLJIVIH IZVORA U ŠIBENIKUStudij izvode
Brošura studija


Repozitorij