Konačna rang-lista za upis na studijske programe bit će objavljena 16. srpnja 2018. godine nakon 16.00 sati na poveznici www.postani-student.hr.

Pristupnici koji kroz NISpVU (www.postani-student.hr) ostvare pravo upisa na dislocirani sveučilišni preddiplomski Studij energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibeniku trebaju dana 23. srpnja 2018. godine od 11.30 do 13.30 sati u Zgradi iNavisa (Velimira Škorpika 6, 22000 Šibenik) osobno dovršiti upis.

VAŽNO!!! Pristupnici prilikom upisa trebaju znati UPISNI BROJ koji im je dodijeljen kroz NISpVU.

Više informacija o upisu pročitajte u nastavku obavijesti.

Pristupnici koji iz objektivnih razloga ne mogu osobno dovršiti upis trebaju kod javnog bilježnika opunomoćiti osobu koja će potvrditi upis umjesto njih. U tom slučaju, punomoć je potrebno priložiti ostaloj upisnoj dokumentaciji. Predložak punomoći za ovjeru kod javnog bilježnika pristupnici mogu preuzeti ovdje.

 

U svrhu dovršenja upisa potrebno je predati sljedeće:

 

  • rodni list* (neovjerena preslika uz obvezu davanja originala na uvid) – svi pristupnici;
  • domovnicu* (neovjerena preslika uz obvezu davanja originala na uvid) – svi pristupnici;
  • presliku važeće putovnice ili presliku važeće osobne iskaznice ili potvrdu o državljanstvu (neovjerena preslika uz obvezu davanja originala na uvid) – državljani zemalja članica Europske unije;
  • potvrdu o položenoj maturi i položenim ispitima državne mature (izvornik ili ovjerena preslika kod javnog bilježnika) - svi pristupnici;
  • potvrdu o prebivalištu ili presliku važeće osobne iskaznice – svi pristupnici;
  • dvije fotografije formata 3,5 x 3 cm (primaju se fotografije do formata 4 x 6 cm) – svi pristupnici;
  • potvrdu o uplati troška upisa – svi pristupnici;

* Dokumenti mogu biti stariji od šest mjeseci i preuzeti iz sustava e-Građani.

Cijena ukupnog troška upisa iznosi 500,00 kuna. Podatci potrebni za uplatu nalaze se u nastavku.

Iznos: 500,00 HRK

Primatelj: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Unska 3, Zagreb

Kunski IBAN broj: HR7623600001101218080

Model: 00

Poziv na broj: 22-OIB

Opis plaćanja: trošak upisa na studij

Ostalu dokumentaciju potrebnu za upis pristupnici će dobiti prilikom upisa.

Pristupnici koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske trebaju priložiti rješenje Agencije za odgoj i obrazovanje (http://www.azoo.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=2702&Itemid=92). Ako u trenutku upisa na fakultet neće imati rješenje nego samo potvrdu Agencije o pokrenutom postupku priznavanja inozemne školske kvalifikacije moći će se upisati, ali će njihov upis biti uvjetan na rok izdavanja rješenja do kada u Studentsku službu Fakulteta elektrotehnike i računarstva (Unska 3, Zagreb) trebaju dostaviti dobiveno rješenje o priznavanju inozemne školske kvalifikacije. Uz potvrdu o pokrenutom postupku priznavanja inozemne školske kvalifikacije, kandidat treba priložiti i izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da se radi o uvjetnom upisu, sve dok redovni postupak priznavanja ne bude završen te da će u slučaju negativnog rješenja upis biti poništen. Tekst izjave za ovjeru kod javnog bilježnika pristupnici mogu preuzeti ovdje.

Pristupnici koji su već studirali na preddiplomskom studiju na nekom drugom visokom učilištu, a nisu završili upisani studij, plaćaju punu participaciju u troškovima studija koja iznosi 8.400,00 kuna za prvu godinu studija. Navedeni pristupnici prilikom upisa obavezno trebaju predati svjedodžbu i potvrdu o položenim ispitima državne mature te potvrdu izdanu od strane visokog učilišta na kojem su prethodno studirali s naznakom razine studija, propisanog trajanja studija, godine prvog upisa na studij te datumom ispisa sa studija.

Za sva dodatna pitanja pristupnici se mogu obratiti Studentskoj službi Fakulteta elektrotehnike i računarstva (01/6129-800, ana.fadljevic@fer.hr , 01/6129-905, tomislav.matlekovic@fer.hr i 01/6129-520, petra.lukina@fer.hr).

Autor: Tomislav Matleković
Popis obavijesti

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
STUDIJ ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I OBNOVLJIVIH IZVORA U ŠIBENIKUStudij izvode
Brošura studija


Repozitorij